הכניסה למרתף מימין ממנו נחפרה מנהרה למטה הבריטי בית הדר.

סימול התצלום : תצ- 992

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 18/05/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח