עצירים על המגרש הגדול, מחנה סמבל. ברקע בתי המגורים ב-מחנה.

סימול התצלום : תצ- 975

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 04/11/1946
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח