קבוצת גולים ליד המטוס האמור להשיבם ארצה. יושבים מימין לשמאל: הורוביץ, דוד שפר. עומדים מימין לשמאל: זאב אפלבוים, דב גיטלר, צבי פיק, אברהם קרפינקס, צבי רוטבנד, יעקב נחושתן, יהודה גלובמן, זרובבל מזרחי (ליאור).

סימול התצלום : תצ- 974

מקום הצילום: קניה
תאריך : 06/07/1948
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח