חברי מערכת העיתון 'בגלות קניה', ליד מקלט רדיו גדול. מימין לשמאל: שמואל תמיר, אריה גור, ברוך ויניצקי, מרדכי נדיבי.

סימול התצלום : תצ- 972

מקום הצילום: קניה
תאריך : 29/11/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח