המשאית עם המתקן לגילגול פצצת החבית, חיפה - מבט מלמעלה.

סימול התצלום : תצ- 937

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/09/1947
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

מילות מפתח