שני הסרג'נטים הבריטיים תלויים בחורשה ליד נתניה (גם תמונה גדולה) (תמונות חסויות- כספת 4)

סימול התצלום : תצ- 927

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 30/07/1947
סוג התאריך: מדויק