אגודת השומרים זכרונות ומעשים: פרקים בתולדות השמירה והבטחון מפי ותיקי אגודת השומרים בא"י

סימול הספר : צב- 792

שם מחבר הספר: רבינא ירמיהו
מוציא לאור: השומר בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1967
שנת ההוצאה העברית: תשכז
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: כרך ב'.

תוכן

זכרונות של חברי אגודת השומרים מהשנים 1947-1936: המאורעות,
מלחמת העולם השנייה, תנועת המרי, היחסים עם המחתרות, מלחמת
השחרור, היחסים עם הערבים.