בית"ר א"י פלוגות עבודה, הסתדרות העובדים הלאומית - התכתבות

28.11.1933 - 09.10.1934

סימול התיק : ב 5 - 2/ 3

שייך לארכיון: בית"ר א"י פלוגות עבודה
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: תמיכה בהקמת הסתדרות עובדים לאומית. בקשות
אישיות להעברות וסידור עבודה. דיונים לקראת הקמת ועדה שתקשר בין
הנהלת פלוגות העבודה לבין הועד הפועל של ה.ע.ל.
הזמנות לישיבות והתיעצויות.