גופותיהם של מאיר פיינשטיין ו-משה ברזאני לאחר שפוצצו עצמם בתא הנידונים למוות, בית הסוהר המרכזי, ירושלים. (התצלום חסוי- כספת 4).

סימול התצלום : תצ- 838

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 21/04/1947
סוג התאריך: מדויק

מילות מפתח