רעיון בית"ר: יסודות השקפת העולם הבית"רית

סימול הספר : ביתר- 14

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב
מוציא לאור: נציבות בית"ר ארץ ישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1934
שנת ההוצאה העברית: תרצד
שפה: עברית
הערות: תרגום מאידיש
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

שליחותה של בית"ר. מדינת היהודים. רוב יהודי בארץ ישראל. השפה
העברית. חד-נס (מוניזם). מלחמת המעמדות. הלגיון. המשמעת הבית"רית
הדר בית"רי. פלוגות הגיוס. תוצרת הישוב לגולה.
חלק שני: הפרובלימות של האידיאולוגיה הבית"רית: הנערה בבית"ר,
הכשרה מקצועית. סוציאליזם בית"רי.