יעקב מרידור ליד פתח המנהרה לפני בריחתו מ-מחנה המעצר, קניה.

סימול התצלום : תצ- 828

מקום הצילום: קניה
תאריך : 29/03/1948
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח