הריסות מרכז הבולשת הבריטית לאחר פיגוע הלח"י, מגרש הרוסים ירושלים.

סימול התצלום : תצ- 820

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 27/12/1945
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח