הצה"ר ובית"ר

סימול הספר : ביתר- 11/ 1

שם מחבר הספר: לובוצקי בנימין (אליאב)
מוציא לאור: המכון להשכלה ציונית
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1946
שנת ההוצאה העברית: תשו
שפה: עברית
הערות: מסדרת הספריה הציונית הקטנה

תוכן

השורשים ההסטוריים של הצה"ר ובית"ר, הפרוגרמה הראשונה, הרעיונות
והמבנה, הפרוגרמה הכלכלית והסוציאלית, הרביזיוניזם הארצישראלי;
אנטי-מרכסיזם ואקטיביזם מהפכני, הצה"ר לקראת פרישה מההסתדרות
הציונית, משפט רצח ארלוזורוב ומלחמת האזרחים הציונית, הפעולה
הפוליטית של ברית הצה"ר העולמית, יסוד הצ"ח, מדיניות הבריתות,
המאורעות בארץ ישראל - האצ"ל, רעיון הציון-סיים - תכנית הצבא
העברי, התמורות בציונות במלחמת העולם השניה, מוסף: הצעת הסכם
שנחתם בין אליאב וערי ז'בוטינסקי לבין אליהו גולמב וברל כצנלסון
ביום 20.12.40 על שיתוף הפעולה בין שתי ההסתדרויות הציוניות.
רשימה ביבליוגרפית.