משאית ועליה פצצת החבית לרבות המתקן באמצעותו הוחדרה לחצר משטרת חיפה.

סימול התצלום : תצ- 776

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 29/09/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח