תנועת החרות: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות העובדים הכללית

סימול הספר : סתלבן- 1

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: תנועת החרות, מחלקת ההסברה
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1965
סוג שנת ההוצאה: משוער
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

פרסום הסברתי- מצע ודרכי פעולה של סיעת תכלת לבן לקראת השתתפותה
לראשונה בבחירות לוועידת ההסתדרות ולמועצות הפועלים בחודש מאי
5691.