ספר העובד הלאומי: תולדות תנועת העבודה הלאומית בארץ ישראל - חלק ראשון, מהדורה שניה

סימול הספר : העל- 1/ 1

שם מחבר הספר: אופיר יהושע
מוציא לאור: הסתדרות העובדים הלאומית, הועד הפועל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1987
שנת ההוצאה העברית: תשמח
כרכים: 01
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: מהדורה ראשונה יצאה בשנת 1959. כולל תאריכון וביבליוגרפיה

תוכן

ההיסטוריה של העליה השניה והעליה השלישית, הסתדרות הציונית
העמלנים, ארגון מנורה, גוש העבודה הרביזיוניסטי, ארגון עובדי
הצה"ר ובית"ר, ה.ע.ל בשתי שנות הפרוספריטי, ה.ע.ל במאורעות
תרצ,ו-תרצ"ט, ה.ע.ל במלחמת העולם השניה, ה.ע.ל בשנות המרד.
יסודות אידיאולוגיים: מתוך משנתם של זאב ז'בוטינסקי ויוסף קלוזנר
נספחים: מאמר של זלמן אהרונוביץ-ארן על הסכמי עבודה, קטעים
מתזכיר ה.ע.ל ליועץ לעניני עבודה של ממשלת המנדאט בנושא בעיות
העבודה בא"י.