ספר העובד הלאומי: תולדות תנועת העבודה הלאומית בארץ ישראל

סימול הספר : העל- 1

שם מחבר הספר: אופיר יהושע
מוציא לאור: הסתדרות העובדים הלאומית, הועד הפועל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1959
שנת ההוצאה העברית: תשיט
כרכים: 02
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: כרך ב' יצא ב-1983. מהדורה שניה יצאה בשנת 1987. כולל ביבליוגרפיה ותאריכון

תוכן

ההיסטוריה של העליה השניה והעליה השלישית, הסתדרות הציונית
העמלנים, ארגון מנורה, גוש העבודה הרביזיוניסטי, ארגון עובדי
הצה"ר ובית"ר, ה.ע.ל בשתי שנות הפרוספריטי, ה.ע.ל במאורעות
תרצ,ו-תרצ"ט, ה.ע.ל במלחמת העולם השניה, ה.ע.ל בשנות המרד.
יסודות אידיאולוגיים: מתוך משנתם של זאב ז'בוטינסקי ויוסף קלוזנר
נספחים: מאמר של זלמן אהרונוביץ-ארן על הסכמי עבודה, קטעים
מתזכיר ה.ע.ל ליועץ לעניני עבודה של ממשלת המנדאט בנושא בעיות
העבודה בא"י.ייסוד קופת חולים לעובדים לאומיים, תקנון הקופה.
כרך ב: שנות המדינה: מוסדות ה.ע.ל עם קום המדינה, ההתמודדות
בבחירות לכנסת הראשונה, פרקים העוסקים ביחסי ה.ע.ל עם תנועת
החרות, הציונים הכלליים, סיעת תכלת לבן, גח"ל, התפתחות הסתדרות
העובדים הלאומית לאחר מלחמת ששת הימים.