תנועת החרות: מהותה ודרכה במדינה

סימול הספר : חרות- 1

שם מחבר הספר: תנועת החרות. מחלקת ההסברה
מוציא לאור: תנועת החרות, מחלקת ההסברה
שנת ההוצאה הלועזית: 1949
שנת ההוצאה העברית: תשט
שפה: עברית

תוכן

האידיאולוגיה של תנועת החרות: עקרונות התנועה, המצע בעניני
מדיניות חוץ ומדיניות פנים, מצע למדיניות סוציאלית כלכלית, מגילת
זכויות האדם והאזרח שלמענה תלחם תנועת החרות.