הציונות המדינית: יסודות הרביזיוניזם

סימול הספר : רביז- 1

שם מחבר הספר: נציבות בית"ר א"י
מוציא לאור: בית"ר בא"י - הנציבות
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1939
שנת ההוצאה העברית: תרצט
שפה: עברית
הערות: ספריה ע"ש שלמה בן-יוסף, מס' 1

תוכן

התפתחות הציונות, המדיניות הציונית ותוצאותיה מאז הצהרת בלפור -
גישה בקורתית, עיקרי הרביזיוניזם.
נספחים: תכנית העשור - התישבות בא"י. קטעים מעדות זאב ז'בוטינסקי
בפני וועדת פיל, תזכיר הצה"ר לוועדת המנדטים 1935.