סדקים בקירות בניין מס ההכנסה לאחר פיצוץ מטען שהוטמן על-ידי האצ"ל, ירושלים.

סימול התצלום : תצ- 645

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 20/11/1946
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח