מכונית, ששימשה לפעולות פיגוע של האצ"ל נתפסה ע"י הבריטים.

סימול התצלום : תצ- 620

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1947
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח