החצר הפנימית, קישלה, חיפה, הרוסה למחצה ערמות לבני בניין מגובבות בחזית התצלום.

סימול התצלום : תצ- 558

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/03/1957
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח