הפרוזדור הפנימי והכניסה לתאי המעצר, קישלה, חיפה.

סימול התצלום : תצ- 557

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/03/1957
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח