רשת הביטחון בקומה ב', קישלה, חיפה. שנועדה למנוע בריחת אסירים מ-בית הסהר.

סימול התצלום : תצ- 555

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/03/1957
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח