מראה כללי של מבנה הקישלה, חיפה, לרבות מגרש החול שלפניו.

סימול התצלום : תצ- 554

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/03/1957
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח