מדרגות חיצוניות המובילות לקומה ב', קישלה, חיפה.

סימול התצלום : תצ- 553

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/03/1957
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח