חזית בניין הקישלה, חיפה, ומראה הרחוב לפני בית המעצר.

סימול התצלום : תצ- 549

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/01/1957
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח