גופות תושבים הרוגים, דיר יאסין. (התצלום חסוי- כספת 4).

סימול התצלום : תצ- 548

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 10/04/1948
סוג התאריך: מדויק

מילות מפתח