מיטות הפוכות, צריף השינה של פלוגת הגיוס הרצליה, לאחר התקפת אנשי ההסתדרות. על הרצפה תפילין מחוללים וסידור קרוע.

סימול התצלום : תצ- 455

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 18/08/1940
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים