מבצר עכו. המגדל המבוצר, נמצא מעל לנגריה של האסירים בזמן היות המקום בית סוהר.

סימול התצלום : תצ- 352

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/05/1963
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח