עכו - הגשר המוביל לכניסה הראשית למבצר. ליד הגשר דב סלומון שהיה מפקד חוליית הפורצים.

סימול התצלום : תצ- 350

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/05/1963
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח