כלא עכו. צילום מקרוב של חומות המבצר.

סימול התצלום : תצ- 347

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/05/1963
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח