THE ENEMY WITHIN

סימול הספר : מ- 681

שם מחבר הספר: Gurewich Jacob
שנת ההוצאה הלועזית: 2003
שפה: אנגלית
הערות: אינדקס

תוכן

קובץ שירים ומאמרים בנושא הבעיה הערבית בארץ ישראל. בספר גם דעותיהם של זאב ז'בוטינסקי, חיים וייצמן, שלמה בן יוסף, יאיר שטרן ומנחם בגין בהקשר זה. בספר גם אינדקס שמות ומושגים.