חניכי בית הספר הראשון למדריכים של בית"ר ארץ-ישראל, תל-אביב. יושבים מימין לשמאל: משה רוזנברג, יחיאל כגן, ירמיהו הלפרין, יוסף פעמוני, אבא זליבנסקי, נסים כהן.

סימול התצלום : תצ- 248

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1929
סוג התאריך: שנה נכונה

מילות מפתח