הלוויה של גולי אפריקה נפתלי לובינציק, אליהו עזרא, שאול הגלילי, לאחר העלאת עצמותיהם ל-ארץ, ירושלים. המלווים ניצבים סביב הקבר הפתוח.

סימול התצלום : תצ- 181

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 14/09/1949
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח