גילוי המצבה של נפתלי לובינציק, אליהו עזרא, שאול הגלילי, לאחר העלאת עצמותיהם, ירושלים. מימין ניצב בן-ציון קשת.

סימול התצלום : תצ- 179

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 14/09/1949
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים