גילוי המצבה של נפתלי לובינצ'יק, אליהו עזרא, שאול הגלילי לאחר העלאת עצמותיהם מ-קניה ל-ירושלים. בן-ציון קשת עומד משמאל בכיפה שחורה.

סימול התצלום : תצ- 178

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 14/09/1949
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים