מחנה חורף של בית"ר, לודמיר. גברים לבושי מדים ניצבים בשתי שורות ומניפים מקלות. המדריך, אברהם אמפר, ניצב בתווך. בגב התצלום הקדשת אברהם אמפר ל-ירמיהו הלפרין.

סימול התצלום : תצ- 59

מקום הצילום: פולין
תאריך : 31/01/1935
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח