שלום שווארצבארד ורעייתו בזמן הקונגרס הציוני הי"ז, בזל. ברקע: ישראל ישראלי ו-זאב ז'בוטינסקי.

סימול התצלום : תצ- 46

מקום הצילום: שווייץ
תאריך : 01/07/1931
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח