קוממיות ונכבה: ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב, 1948

סימול הספר : צב- 1235

שם מחבר הספר: גלבר יואב
מוציא לאור: דביר
שנת ההוצאה הלועזית: 2004
שנת ההוצאה העברית: תשס"ד
שפה: עברית
הערות: ציונים ביוגרפיים. קיצורים וראשי-תיבות. מקורות וביבליוגרפיה. אתרי אינטרנט. מפתח שמות ועניינים.

תוכן

אירועי מלחמת העצמאות וניתוח המדיניות שהובילה את המלחמה מן הצד היהודי ומן הצד הערבי. הספר מתמקד בשאלת הפליטים שנוצרה במהלך המלחמה - הסיבות להיווצרותה והאופן שבו הפכה בריחה זמנית לפליטות המתמשכת עד היום.
הספר מסתמך על מקורות ארכיוניים צבאיים ואזרחיים, ישראליים ובריטיים, ובנוסף להם מקורות ערביים כגון: עיתונות, מסמכים, הקלטות מרשתות אלחוט, שידורי רדיו וכן ספרות הזכרונות הערבית.
ציונים ביוגרפיים של אישים הנזכרים בספר.