זאב ז'בוטינסקי עם קבוצת צירים ארץ ישראלים - הוועידה העולמית השישית של הצה"ר ו-הכינוס העולמי השני של בית"ר, קראקוב. יושבים משמאל: שני יצחק ילין, שלישי ז'בוטינסקי. עומדים מימין: ראשון הלל צור, רביעי אברהם סטבסקי, חמישי ירמיהו הלפרין, ששי צבי רוזנבלט, תשיעי עקיבא ברון.

סימול התצלום : תצ- 13

מקום הצילום: פולין
תאריך : 01/01/1935
סוג התאריך: שנה נכונה
הצלם / בעל הזכויות: Zvi Eshel (Schneiderman)

קבצים מצורפים