הצ"ח משרד מדיני י-ם, מכתבי אינפורמציה (חוזרים)

17.04.1944 - 31.07.1946

סימול התיק : ג 6 - 17/ 7

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג6 -17_7.PDF הורדת קובץ

תוכן

חוזרים המפרטים הצהרות ותזכירים שנשלחו ע"י המשרד המדיני לממשלת
המנדט, לראשי מדינות ולעתונות בענינים מדיניים. סקירות על פעילות
המפלגה בא"י, הבחירות לאסיפת הנבחרים, היחסים עם הנהגת הישוב
הוועד הלאומי ומפא"י, היחסים בתוך הצ"ח, שאלת עבר הירדן, החרם
הערבי, ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית, שליחים לגולה, הגולים
באריתראה, עלית בית"רים, מפלגת המדינה העברית, ברית הצה"ר
המאוחדת, הקונגרס הציוני, תל-צור, השבת השחורה.