הצ"ח משרד מדיני י-ם, ביולטינים - במאבק, מודיעין, בהוצאת מזכירות מרכז הצ"ח בא"י

14.05.1943 - 26.01.1944

סימול התיק : ג 6 - 17/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ג6 -17_3.PDF הורדת קובץ

תוכן

שני גליונות של במאבק, בעריכת אריאל אבנרי, מנהל קומיסריון
התעמולה. נושאים עיקריים: מאמרים אפולוגטיים בענין הגיוס לצבא
הבריטי ופעולת החיילים המזדהים עם הרביזיוניסטים, המאבק הסוציאלי
- מעמדה ופעולתה של הסתדרות העובדים הלאומית, הפעילות הארגונית
לחיזוק שורות בית"ר והצ"ח, הבחירות לאסיפת הנבחרים, המצב הכלכלי
והמדיני, סקירות על פעולת המוסדות.
גליון אחד של מודיעין,כולל: מכתב מאיש מחתרת בפולין, מכתב מפעיל
יהודי בארה"ב, דווח מפעולותיו של הוועד המאוחד באמריקה לקראת
ועידת ברמודה.