הצ"ח משרד מדיני י-ם, הצעה להסכם על תכנית פעולה ציונית לתקופת המלחמה וועידת השלום

01.12.1940 - 05.01.1941

סימול התיק : ג 6 - 16/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג6- 16_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

הצעת הסכם לפעולה משותפת, כניסת הצ"ח להסתדרות הציונית וקביעת
מדיניות מוסכמת. ההצעה נכתבה ביוזמת ברית הצה"ר בא"י והנהגת
מפא"י. בתיק: ההצעה המקורית בכתב יד חתומה ע"י בנימין לובצקי,
ערי ז'בוטינסקי, ברל כצנלסון ואליהו גולומב.
פרוטוקול ישיבת הוועדה מטעם הצ"ח לניסוח הבסיס למו"מ - הצעות
והחלטות.
פרסום 'הצה"ר במבחן' - הוצאה חד פעמית עם מאמרים בדבר ההסכם.
מאמר על הנושא בעתון הארץ מיום 8.2.71