הצ"ח משרד מדיני י-ם, המורשון הארצי הראשון של הצ"ח בא"י הבחירות

18.11.1943 - 22.11.1943

סימול התיק : ג 6 - 13/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג6- 13_4.PDF הורדת קובץ

תוכן

בתיק: תקנון בחירות, דו"ח מאת מרכז הצ"ח לחודשים יוני-נובמבר
1943, פרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות הארצית למורשון מיום 18.11.43
פרסומים - חוברת אבוקה, תעמולת בחירות, רשימת צירי המורשון