הצ"ח משרד מדיני י-ם, משטרת א"י - התכתבות

18.08.1940 - 01.07.1944

סימול התיק : ג 6 - 8/ 6

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

בקשות עלייה, שחרור ובירור לגבי העצורים במחנות המעצר. בקשות
אישיות למינויים ולהסרת הגבלות מאישים שונים. תלונות נגד אנשי
משטרה. מחאה על גזר דין המוות שהוטל על מתתיהו שמואלביץ'
ורפאל בירנבאום.
בתיק גם: הודעה לעתונות מטעם מפקדת הכוחות הבריטיים בירושלים על
הגדלת היחידות הארצישראליות שיגויסו לצבא הבריטי (באנגלית).