הצ"ח משרד מדיני י-ם, משרדי ממשלה שונים - התכתבות

02.12.1941 - 24.07.1944

סימול התיק : ג 6 - 8/ 5

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם מחלקת האספקה, משרד הדואר, מחלקת האינפורמציה
והצנזורה.