הצ"ח משרד מדיני י-ם, משרד המזכיר הראשי של ממשלת א"י -התכתבות

01.12.1940 - 05.10.1945

סימול התיק : ג 6 - 8/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: מדיניות הגבלת העלייה של בריטניה. בקשות לויזות
וסרטיפיקטים. טיפול בעצורי לטרון ועתלית. מחאה על גירוש עצורים
לגלות באפריקה. מינויים לבית הדין לשכירות.
בקשה לשינוי שיטת הגיוס למשטרה היהודית. הצהרה על היות הצ"ח
ארגון פוליטי במהותו והכחשת כל קשר לאצ"ל ולפעולותיו. מחאת הצ"ח
כנגד מעצר אנשיו. יסוד הליגה למען הדומיניון היהודי בא"י.
בתיק גם: פרוטוקול שיחה בין המזכיר הראשי מאקפרסן לד"ר דנציגר
מיום 21.3.42 (גרמנית). פרוטוקול שיחה בין המזכיר הראשי שאו לבין
נציגי הצ"ח בנושא שאלת א"י והעם היהודי, הלגיון הערבי, אברהם
שיין, העצורים בסודן, הביקור במחנה עתלית.