הצ"ח משרד מדיני י-ם, סניף ברזיל - התכתבות

26.05.1945 - 18.03.1946

סימול התיק : ג 6 - 6/ 8

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: התארגנות הסניף בברזיל. בקשה לשליחת פרסומים
מא"י. בקשה לקשר עם הצ"ח בארץ ישראל. הכנות לבחירות לקונגרס
הציוני הכ"ב.
בתיק גם: מכתב להסתדרות העובדים הלאומית לגבי החלטת ממשלת ברזיל
להתיר פעילות ציונית בכל המדינה. ביולטין מאת הצ"ח ברזיל מחודש
נובמבר 1945 ודצמבר 1945.