הצ"ח משרד מדיני י-ם, סניף ארה"ב - התכתבות

25.06.1943 - 28.03.1946

סימול התיק : ג 6 - 6/ 5

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: לקראת הועידה העולמית של הצ"ח ב-23.12.44.
שליחת משלחת לועד ההצלה בטורקיה. שליחת כסף למען הטיפול באסירי
ציון. שאלת הרכב הנשיאות של הצ"ח.
יסוד ועידה עברית לשחרור לאומי בארה"ב. שליחת משלחת של הצ"ח
מא"י ללונדון. ניסיון הפיכה פנימית בסניף הצ"ח בירושלים.
פילוגים ומחלוקות בסניף הצ"ח בארה"ב. החרמת ועדת החקירה האנגלו-
אמריקאית. שאלת ההשתתפות בקונגרס הציוני הכ"ב. חלוקת סרטיפיקטים.
בתיק גם: מכתב של מוריס מנדלסון להארי טרומן בנושא דעת הקהל
בארה"ב לגבי פתרון קבע לבעיה היהודית העולמית. קטעי עתונות
אמריקאית בנושא המאבק בבריטים. מכתב לד"ר אלטמן מאת ברית הצה"ר
בארה"ב וקנדה.